אורות האמונה בני משה - הספר כוח האמונה במדיה - רדיו, עיתונים...
http://www.hamikdash.co.il/MEDIA.htm

הספר "כוח האמונה" בתקשורת