אתר הספר

"כוח האמונה"

אתר רפא - לרפואה, הצלחה
ולמילוי משאלות לטובה
 
בהמשך הדף הזה ניתן לראות את רשימת הבקשות.
 
הבקשות שייכות ל:
פרויקט "שמע ישראל" ו "תהילים ישראל" למען אחדות עם ישראל:
 
לפרויקט יש שתי מטרות:
המטרה העיקרית: ליצור מכנה משותף לאחדות עם ישראל סביב נושא משותף.
(דווקא בימים האלה שנראה שהפילוג מתגבר)
מטרה משנית: שכל אחד יוכל להגשים את משאלות לבו לטובה.
ואמירת תהילים למילוי בקשות כולם ולאחדות עם ישראל.
 
איך זה עובד:
1. כשרוצים ללכת לישון (לא משנה באיזו שעה), אומרים "למען אחדות עם ישראל"
ומכוונים שאמירת השמע שתבוא אחרי כן תיחשב לשעה 24:00 שעון ישראל.
2. אומרים רק את המשפט "שמע ישראל! ה' אלקינו, ה' אחד", "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
3. פונים בדיבור חופשי אל בורא העולם ומבקשים ממנו שכל הבקשות של כל האומרים שמע בחצות יתגשמו לטובה.
4. מבקשים בקשה אישית על עצמנו או על אחרים (עליה ברוחניות, זיווג, פרנסה, בריאות, שלום, ...)
5. בכל פעם לפני שאתם קוראים פרקי תהילים (גם אם זה רק פעם בכמה ימים), להגיד לפני הקריאה: "יהי רצון שהקריאה תהיה לאחדות עם ישראל ולמילוי משאלות לבנו לטובה".
 
מה שקורה בפועל הוא שהמוני אנשים מתפללים שתפילתכם תתקבל. בדיוק כמו שאתם תבקשו על כל האחרים.
כמו כן, בכל שבוע מסיימים כמה פעמים את ספר התהילים למילוי המשאלות ולאחדות עם ישראל.
יש לזה כוח עצום. הרווח הוא כפול: גם קידום אחדות עם ישראל וגם מילוי משאלות.
 
רצוי להירשם לפרויקט באתר: https://www.hamikdash.co.il/מצטרפים-לשמע-ישראל.htm
 
אודה לכם אם תעבירו את הקישור של הדף הזה לכל מי שאתם מכירים.
 
הצטרפו גם אתם! כמה דקות ביום וזכות הרבים תעמוד לכם.
שלחו הודעה וציינו בגוף ההודעה: "מצטרפים לשמע ישראל ותהילים ישראל".
 
רשימת הבקשות
 
 

שם ============================

רשימת בקשות – אתר "רפא" ============================

כל השותפים בפרויקט "שמע ישראל, תהילים ישראל" למען לאחדות עם ישראל

מילוי כל משאלות לבם לטובה

כל קוראי הספר "כוח האמונה" וכל הספרים בנושא חיזוק ואמונה

מילוי כל משאלות לבם לטובה

רפאל בן ט.

רפואה שלמה

לאה בת שרה

רפואה שלמה

אברהם בן שרה

זיווג, רפואה שלמה, הקמת ביתו בכל המובנים

שמעון בן זילפה

רפואה שלמה ונחת רוח מכל

שרה בת חורשיד

רפואה שלמה ונחת רוח מכל

א. בת שרה

זיווג משורש נשמתה, פרנסה בקלות ונחת רוח

י. בן ש.

לימוד והפצת תורה, עלייה ברוחניות, נחת רוח מכל משפחתו ושכל משפחתו ילכו בדרך התורה והמצוות, בבריאות שלמה, אושר ועושר

משפחת ס. לרבות חתנים, כלות וילדיהם

תשובה שלמה, ושיעלו לארץ

נ. בן איריס

רפואה שלמה, שמירה

משה ק. בן אביבה

רפואה שלמה

חיים ע. בן מסעודה

רפואה שלמה וחיים ארוכים וטובים

ציון בן רוחמה

רפואה שלמה ועוד שנים רבות וטובות כשליח ציבור ועיסוק בתורה ובעבודת הקודש

אדם בן אברהם

עלייה ברוחניות. ברכה לו ולכל ב"ב

איתמר בן ורדה

ברכה לו ולאשתו בכל מכל כל

אילה בת ורדה

ברכה לה ולבעלה

ש. ח. בן ר.

רפואה שלמה, כוונות בתפילה, אורך רוח לסבול את הציבור

כל עם ישראל

ביאת משיח צדקנו, בב"א

רחל חיה בת זילפה, זהבה בת זילפה , אליהו בן זילפה, מינה בת זילפה,
אריאל בן וורה דבורה

רפואה שלימה

בנימין בן דליה, מיטל בת נינט

זרע בר קיימא

בנימין בן לאה, יפית בת לאה, רונית בת מינה,
לימור זילפה בת רחל חיה

זיווג הגון

לאה לבון

בעזהי"ת פרנסה ברווח בבריאות איתנה 

מיכל בת לאה

זיווג הגון במהרה ופרנסה ברווח במקצוע האדריכלות שלמדה

לאה בת שולמית(סול)

פרנסה טובה ברווח בבריאות, והצלחה בכל מעשי ידיה, והכל מתוך שימחה והתדבקות באמונה וביראה בבורא יתברך שמו

אינגריד-לאה בת שרה

רפואה שלמה

אליהו בן סעידה, רות בת נעימה

רפואה שלמה

שרית בת אהובה

רפואה שלמה. שהשם יתברך יסיר מעליה כל חולי ויחזיר לה בריאות איתנה אמן 

משה בן שרה

הפצת התורה, עלייה ברוחניות, פרנסה רבה עם מעט עבודה, שיחתן את בניו ובנותיו בנחת וברווחה

בנימין בן אירנה

שיחזור בתשובה שלמה יחד עם כל משפחתו

גדעון בן יעקב וכל ב"ב

שימצא מסגרת להוציא את האנרגיות שלו לכיוון קדושה, ולהשלמת חזרתו בתשובה

ג'וזף בן ר.

תשובה שלמה והליכה בדרך התורה והמצוות ולא לסטות מהדרך. ולכל ב"ב, ושיעלו לא"י

ידידיה, יהונתן ונרית – בני שושנה. כל משפחתם

רפואה שלמה

ציון ונרית בנות שושנה

זיווג טוב משורש נשמתן

דוד רפאל חיים בן חסיבה, רבקה בת משה ואסתר

 

רפואה שלמה

דוד מצליח חיים בן מרימה

 

זיווג משמיים, אבהות, שמחה, הכרת טובו של הבורא ,והצלחה במציאת דרך לקרב אנשים לבורא ו שלום בית עם אחותו

מיכל בת מרימה

שלום בית עם אחיה דוד

איריס בת ח.

קיום תורה ומצוות, צניעות, מידות טובות, יחד עם בעלה וכל ילדיה. נחת רוח, שמחה, בריאות, אושר ועושר לה ולכל בני משפחתה.

ורד בת תקווה

רפואה שלמה

אלימלך בן חנה

ביטול הדינים. פרנסה טובה

אוה בת אירמה, אירמה בת רבקה

בריאות טובה

אביטל בת אוה

הצלחה בלימודים ובבחינות

אפרת בת אוה

זרע בר-קיימא

פנינה בת אריאלה

זרע של קיימא, שתזכה לצאצאים נוספים – בריאים ושלמים. חזרה בתשובה שלמה, שלה ושל בעלה.

תאודור בנימין בן שורה (שולמית)

רפואה שלמה

שושנה בת מלכה

רפואה שלמה

גלעד בן איריס

רפואה שלמה, שמירה, אהבת התורה והמצוות

אברהם בן פוריאל

בריאות והצלחה, בעזרת השם

שלמה בן מזל

רפואה שלמה, עלייה במעלות הקדושה

חנה בת רינה ושמעון

פרנסה בנחת לא בצער ברווח ולא בצמצום וכן ל שלום בית אמיתי והסרת העיכובים המונעים את שלום הבית במהירות שלא יהיה עיכוב

אור רפאל בן קטי גילת בת מלכה אפרת ענבל בת אסתר נעמה תהילה בת אלונה אסתר חיים מוריס בן נעמה מתילדה ולכל שאר חולי עמו ישראל

רפואה שלמה

זאב ( יהונתן) בן קלרה (חיה)

הצלחה מרובה וכבירה בעסק וגם להחזיר את הזוגיות והשלום בית, חיזוק בכל דבר לטובה בגשמיות וברוחניות וחיים טובים לילדיו שלו שמעון ואלון יעקב ולכל הישועות לנו ולכל עם ישראל.

גרציה בת שרה ו אריה בן חוה

ישועה ופרנסה, וכל משאלות לבם לטובם

שושנה בת בלימה

זווג הגון במהרה משורש נשמתה

פנחס בן סבריה

גמילה מאלכוהול ושאר מידות לא רצויות, תפילות וקביעת עיתים לתורה ובריאות הגוף ובריאות הנפש ופרנסה טובה. שהקב"ה יחזק את רוחם של בני משפחתו.

כל עם ישראל

מי שבריא, שהקב"ה ישמור ויקיים את בריאותו. ומי שחולה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף.

שלמה בן נעימה, דינה בת נעימה, דפנה בת דינה, נעימה בת תפחה זלוף, צבי'ה רחמים בת נעימה עזרא

רפואה שלמה.

 

עדנה עדן מזל בת אורלי

רפואה שלמה. שתתרפא במהרה.

הודי'ה רחמים בת צבי'ה רחמים

מידות טובות, רוגע, סבלנות, יראת שמים והצלחה בשירות לאומי ובלימודים בהמשך ובזיווג הגון ויתגשמו כל משאלות ליבה לטובה 

הדס רחמים בת צבי'ה

מידות טובות, רוגע, סבלנות, יראת שמים והצלחה בלימודים.

גיא רחמים בן צבי'ה

רחמים זיווג הגון כלבבו במהרה.

בועז בן מירה ואליהו

אשה טובה ובית נאמן בקרוב וכל משאלותיו לטובה.

דפנה בת מינה

זיווג הגון ושלום עם האבא

עומר

בריאות פרנסה זוגיות 

שושי לוי

מילוי כל משאלות ליבה לטובה

שחר-יוחאי בן ציונה

שלום בית

ציונה בת בתיה

שיהיה לכל ילדיה זיווג טוב משורש נשמתם במהרה

ספיר בת הניה 

הצלחה בריאות פרנסה  

אריה בן סלימה, הניה בת מרים 

להצלחה רפואה שלמה פרנסה  

רויטל בת הניה 

זיווג הצלחה בריאות פרנסה חתונה ילדים 

אברהמי בן זיסל ויצחק

רפואה שלמה

אלעזר אהרון בן רבקה-לאה, וחיה גולדה בלה בת מלכה ציפא

זרע של קיימא, בנים ובנות, שיגדלו לתורה, למצוות ולמעשים טובים

שרית בת אהובה

רפואה שלמה

ניקול חיה בת ליליאן

רפואה שלמה

נדב חיים בן פנינה

רפואה שלמה

פנינה בת אריאלה

זרע של קיימא

תאודור בנימין בן שורה (שולמית)

רפואה שלמה

מורן בת זהבה

רפואה שלמה

רועי בן פזית

רפואה שלמה לו ולאמו, חזרה בתשובה לכל המשפחה במהרה

אלינה עיישה בת אסתר

רפואה שלמה

ורד ורדה כהן

זרע של קיימא במהרה 

עידו בן אסתר

זיווג מהיר משורש נשמתו, עלייה ברוחניות ובמצוות

דניאל אתי בת מרים 

רפואה שלמה והצלחה בענייני פרנסה

מעיין בת דניאל ו משה בן דניאל אתי

רפואה שלמה, רפואת הגוף והנפש. הצלחה למעין בענייני פרנסה ועבודה

דבורה בת שרה

זיווג טוב ומהיר משורש נשמתה, בניית בית יהודי טוב וכשר

אלישבע בת אהובה ויויאן

זיווג טוב ומהיר משורש נשמתה, בניית בית יהודי טוב וכשר

אילנית בת רוזי רוזת שושנה

מבקשת להקים בית נאמן וכשר בישראל

רוית בת תקוה

לזיווג הגון,שיתמלאו משאלות ליבי לטובה 

שלמה חזקיה בן שמחה

רפואה שלמה. אנא התפללו לרפואתו. חלה במחלה נדירה ביותר. אנא קראו פרקי תהילים או כל דבר שיכול לעזור לו. תודה רבה עם ישראל.

אורית בת ירדנה

הריון, מעבר דירה, זוגיות טובה, פרנסה , עצמאות כלכלית, הצלחה, בריאות ושמחה

שמעון מנחם מענדל בן רחל

שיפתר הבעיה עם הדירה שלי על צד היותר טוב. שנמצא חן בעיני אלו' והאדם

עוזי בן גיטל ורעיתי שולמית בת ריבקה ועל בני עידן בן שולמית

פרנסה בשפע ובקלות. אנא תפילה עלינו ועל רעיתי שולמית בת ריבקה ועל בני עידן בן שולמית בכלל הרחמים והישועות 

ליאת לנקר, מזל טוב בן שטרית

רפואה שלמה חיים מלאים אושר ברכה לחיים טובים ומאושרים פתיחת המזל הטוב אהבה והצלחה אמן

יהונתן פולארד

שישתחרר מהרה ושהקב"ה יוסיף לו שנות חיים טובות על כל הזמן שהיה בשבי

לעליזה דליה שלומי גבי ב. ש. ש. ג.

רפואה שלמה, הצלחה בכל תחום, פרנסה טובה, מימוש עצמי, התגשמות כל השאיפות 

ארנולד ד.

הצלחה בחיים, שהקב"ה ינחה אותו בדרכו בחיים, שיוכל לשיר שירות ותשבחות לקב"ה

נועה בת מרים חיה

זיווג הגון, פרנסה טובה, נחת, אמת, בריאות הנפש ובריאות הגוף. הצלחה לחמלה ולסליחה. אהבה

משה יוסף בן דבורה ונירה בת פרחיה

שלום בית, אהבה, אמון ואושר ביניהם, עד עולם. להסיר מאיתם כל מחלוקת, שנאה תחרות או כל מחשבה שלילית זה על זה והקב"ה ייתן להם אהבה, אחווה, שלום ורעות

אשר ב.

זיווג מהיר משורש נשמתו

רונן מ. בן זהבה

זיווג מהיר משורש נשמתו

נ. ש. ורעיתו

אהבה, אחווה, שלום ורעות ביניהם. יהי רצון ש נ. יחזור לדרך התורה והמצוות, "סור מרע ועשה טוב" והברכה תחזור לחול עליו ועל כל משפחתו.

צ. בן דב, אשתו, וכל יוצאי חלציהם.

שיחזרו בתשובה שלמה במהרה.

אליהו נ. ואשתו

זרע של קיימא במהרה, ושההריון הבא יהיה בבריאות שלמה לאם ולוולד וללא שום בעיות.

שירה בת דינה

תפילה לזיווג הגון במהרה ופרנסה טובה

שי בן מלכה

זיווג הגון במהרה,פרנסה טוב ובריאות טובה.

אייל בן רונית

זיווג הגון משורש נשמתו, גמילה מאלכוהול ומסיגריות.חזרה בתשובה שלמה ויראת שמיים, בריאות ושמחה.

עדי בת חנה

המתקת הדינים הצלחה בכל פרנסה טובה רפוא"ש וזיווג הגון משורש הנשמה בקרוב

מיכאל בן צילה

תשובה שלמה והשקב"ה ינחה אותו.

דרור בן סלמה רות

רפואה שלמה

ראובן בן מהג'בין

רפואה שלמה

יצחק בן אסתר

רפואה שלמה

נעימה בת חנומי

רפואה שלמה

יצחק בן נעימה

זיווג טוב ומהיר משורש נשמתו. קיום הייעוד שלו בעולם בצורה שלמה ומלאה

ג'וזף בן טלעת ודורסה בת שהלה

ברכה בכל, תשובה שלמה במהרה

חגי בן אברהם

תשובה שלמה, ברכה בכל

אביבית בת אינגריד-לאה

רפואה שלמה

צחי בן מרים

מציאת דירה למשפחתו. "גם ציפור מצאה בית ו דרור קן לה"

עוזי בן גיטל

שלום בית, פרנסה בשפע ומחיקת חובות (פתיחת דף חדש ונקי- בגשמי וברוחני)

עזת בת רחל

רפואה שלמה

שמעון בן שרה

רפואה שלמה

רונן בן עליזה

פרנסה והצלחה

עליזה בת שוקט

רפואה שלמה 

חנה בת שושנה

רפואה שלמה במהרה. אני מאמינה כי כוח יותר מכוחה של התפילה אני אוהבת את השם ומבקשת ממנו שלא ירחק בכל יום שישיב לי את מלוא בריאותי את הכוח הפיזי שהיה בי אנא מכם סעו תפילה לחנה בת שושנה ובעזרת השם יועיל .

לרונית אילה בת אלישבע וניר מנחם שאול ארי'ה בן אביבה

זרע קודש, פרנסה טובה, בשפע ובהרחבה

יונתן בן מרים

שיחזור בתשובה שלמה ויוכל לכפר על עוונותיו, זיווג הגון משורש נשמתו, פרנסה טובה, אושר

נופר נועה בת מסעודי

רפואה שלמה במהרה. עברה תאונת דרכים ונמצאת במצב קשה

רחל בת מזל ולאליהו בן גומש

רפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים עד 120 אמן

כפיר בן רחל, מור בת רחל

זיווג הגון עוד השנה משורש נשמתם

שירה בת רחל וילדיה נתנאל נהוראי ונועם ולבעלה יעקב בן אלבירה

בריאות הצלחה ויזכו לגדול וללכת בדרכי ה', פרנסה בקלות ואריכות ימים עד 120 ותשובה שלמה.

רותי בת חנה

רפואה שלמה במהרה. בסכנת חיים.

שרית בת דינה

זרע של קיימא, בנים ובנות והצלחה בטיפול

שלמה אמסלם

התחזקות בשמירת הברית ושמירת העיניים. עלייה בתורה ומצוות

יניב ג. י.

רפואה שלמה בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו. שיוכל לרוץ למצוות עם רגליים בריאות.

יהודה-חיים לאון בן נינה ושושנה בת גורג'יה

רפואה שלמה

עזרא בן נעימה

רפואה שלמה

התינוק יהב בן רוית

רפואה שלמה

רחל בת סעדה

רפואה שלמה

 

 

 
 


 

עיצוב אתרים: שגרירים