אתר הספר

"כוח האמונה"

הספר "כוח האמונה" - המלצות

 
המלצות חמות של רבנים:
המלצת הרב חיים רבי - ראש ישיבת "עטרת חכמים"
המלצת הרב מאיר מאזוז - ראש ישיבת "כסא רחמים"
המלצת הרב חיים כהן ("החלבן")

 


הסכמה מהרב חיים רבי, ראש ישיבת "עטרת חכמים"

ע"ש רבינו "יוסף חיים" זצוק"ל, רח' החיים 4 תל גיבורים חולון

טל: 03-5010122, פקס: 03-5010335, מספר עמותה: 58-015-627-1

בס"ד ח' באדר תש"ע

מכתב ברכה

ראיתי ספר יקר ונפלא בשם "כוח האמונה" ספר מתוק מדבש. נעים ומחזק מאוד. ספר שנותן לך הרגשה טובה להבין ולחיות את האמונה באופן מוחשי.

כתוב בתורה "וידעת" היום והשבות אל "לבבך". ידיעה זה במוח, "הבנה" זה בלב. ואומרים פסוק זה כל יום ג' פעמים בעלינו לשבח. והכוונה, מה שיודעים זה בראש, במוח. אבל זה לא מספיק. בשעת מעשה זה לא פעיל, לא זמין.
כמו אם תעורר מי שישן באמצע הלילה ותשאל אותו מה הוא אכל היום. קשה לו לזכור ולענות, כי זה רק במוח ולא בלב והשינה משכיחה ממנו. אבל אם באמצע הלילה ישאלו אותו מה שמך, בוודאי שיזכור. גם כתובתו של הבית וכ"ו. כי זה בלב שלו ממש באופן מעשי גלוי וחקוק בו.

ספר "כוח האמונה" מצליח להביא דוגמאות מעשיות לחיזוק האמונה באופן מעשי איך להתנהג עפ"י האמונה במצבים קשים. איך להתפלל, כיצד להרגיש ממש שהכל מ-ה-ש-מ-י-ם. כפשוטו ממש ממש. ולפנות באופן ישיר למלך העולם. לבעל הבית הגדול. לבעל העסק העולמי. הוא יגיע למצב שכאשר נשפך עליו כוס תה חם, הוא לא יקפיד על הסובבים אותו. אלא יאמר לעצמו על איזה עוון השם יתברך שפך עליו כוס תה כזה חם. ורבינו הסטייפלר זיע"א בספר "ברכת פרץ" על התורה (פרשת נוח) מביא שלנוח היה אמונה שכלית. וחסר לו אמונה מעשית.
ספר זה נותן תשובה לכך.

הר"ר יעקב מאור הי"ו, העורך ומחבר ספר זה, מחזק מאוד ומוסיף כוח וחיזוק לכל אחד ואחד במתיקות ואהבה.

בברכת התורה,

חיים רבי

תל גיבורים חולון


 

עיצוב אתרים: שגרירים